Ansvarsfraskrivelse

ANSVARSFRASKRIVELSE

Sist oppdatert 17. juli 2023


ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen gitt av Solawave Inc ("vi", "oss" eller "vår") på https://www.solawave.co (de "Nettstedet") er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på siden er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjon på siden. under ingen omstendigheter skal vi ha noe ansvar overfor deg for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av SIDEN Eller avhengighet av all informasjon gitt om SIDEN. din bruk av SIDEN Og din avhengighet av all informasjon om SIDEN Er utelukkende på eget ansvar.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne lenker

Siden kan inneholde (eller du kan bli sendt gjennom siden) koblinger til andre nettsider eller innhold som tilhører eller stammer fra tredjeparter eller lenker til nettsider og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR oss ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN INFORMASJON TILBYT AV TREDJEPARTS NETTSTEDER SOM KNYTTES GJENNOM NETTSTEDET ELLER NOEN NETTSTED ELLER EGENSKAPER SOM KNYTTES TIL EN ANDRE ANNONS. VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE EN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

PROFESJONELL ANSVARSFRASKRIVELSE

Siden kan ikke og inneholder ikke medisinsk helse råd. De medisinsk helse informasjon gis kun for generell informasjon og pedagogiske formål og er ikke en erstatning for profesjonell rådgivning. Følgelig, før du tar noen handlinger basert på slik informasjon, oppfordrer vi deg til å rådføre deg med de aktuelle fagfolkene. Vi tilbyr ikke noen form for medisinsk helse råd. Bruken eller tilliten til informasjon som finnes på SIDEN Er utelukkende på eget ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan inneholde attester fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attester gjenspeiler de virkelige opplevelsene og meningene til slike brukere. Opplevelsene er imidlertid personlige for de spesifikke brukerne, og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi påstår ikke, og du bør ikke anta, at alle brukere vil ha de samme opplevelsene. DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE. 

Uttalelsene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og/eller video, og vurderes av oss før de legges ut. De vises på nettstedet ordrett som gitt av brukerne, bortsett fra retting av grammatikk eller skrivefeil. Noen vitnesbyrd kan ha blitt forkortet for korthets skyld der hele vitnemålet inneholdt uvedkommende informasjon som ikke er relevant for allmennheten.

Synspunktene og meningene i attester tilhører utelukkende den enkelte bruker og reflekterer ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir attester, og brukere får ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine attester.

Uttalelsene på nettstedet er ikke ment, og skal heller ikke tolkes som påstander om at våre produkter og/eller tjenester kan brukes til å diagnostisere, behandle, lindre, kurere, forebygge eller på annen måte brukes for enhver sykdom eller medisinsk tilstand. Ingen attester er klinisk bevist eller evaluert.